Hanke

Maan tai alueen historiallinen merkitys vaikuttaa kansalaisen itsearviointiin ja siihen, miten he kuuluvat yhteiskuntaan. Historia on monimuotoinen; ja se vaihtelee paitsi yhteiskunnissa, myös eri Euroopan maissa. Mitä muistetaan? Miten muistetaan? Mitkä asiat ovat edelleen tabuja? Mitä muistaminen tai muistamatta jättäminen kertoo maan kulttuurista ja yhteiskunnasta?

Tässä hankkeessa museon työntekijät Suomessa, yliopisto Puolassa sekä kouluttajatahot Ranskassa, Espanjassa ja Saksassa tekevät yhteistyötä historiallisten, kulttuurienvälisten ja demokraattisten opetusmenetelmien keäämiseksi. Samalla saadaan syvempää ymmärrystä historiasta ja sen vaikutuksesta kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen eri puolilla Eurooppaa.

Tarkoituksena ei ole “luoda uudestaan” Euroopan historiaa vaan käsitellä niitä kysymyksiä, jotka ovat kiistanalaisia tai joita julkinen muisti ei tunnista. Hankkeen avulla halutaan torjua äärioikeistolaisia liikkeitä ja populismia, keskustella Euroopan maita yhdistävistä historiallisista tapahtumista ja opettaa menetelmiä, jotka mahdollistavat rauhanomaisen keskustelun arkaluonteisissakin kysymyksissä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yhteiskunnallisten toimijoiden verkottumista Euroopassa.

«Tulevaisuus ratkeaa riitelemällä menneisyydestä”, sanoi Wolf Biermann. Keskustelu historiasta ja sen vaikutuksesta on myös demokratian harjoittamista.

Hanke on suunnattu työssään tai vapaa-ajallaan syrjäytymisvaarassa tai muuten vaikeassa tilanteessa olevia aikuisia opettaville. Kohderyhmään kuuluvat myös haastavassa tilanteessa olevat maahanmuuttajat. Hankkeen tuloksena syntyy opetusmateriaalia, jota voi soveltaa aikuisopetuksessa.

”Eurooppalainen henki” voi vahvistua vain, jos kansalaiset hyväksyvät poliittisen Euroopan. Oppimalla menneestä voi paremmin vaikuttaa myös silmiä kohti Euroopan tulevaisuuteen.

Kuva: Wikipedia, venäläiset ja saksalaiset sotilaat juhlivat sodan loppua itäisellä rintamalla (1918)