Mitä teemme

Hankekokous Espoossa 29.-31.8.2018

Kahden päivän kokouksen aikana työstimme oppimateriaaleja. Lisäksi keskustelimme hankekumppaneiden tekemistä haastatteluista. Jokainen oli haastatellut vähintään viittä ihmistä. Lisäksi saimme yksityiskohtaista tietoa Helinä Rautavaaran museon toiminnasta ja kävimme läpi hankehallintoon liittyviä asioita.

Työpaja Marseillessa 8.-12.5.2018

Marseillessa toimiva Hors Pistes yhdistys vastasi hankkeen ensimmäisistä koulutusjaksosta, jonka aikana hankekumppanit opettivat toisilleen luovia ja toiminnallisia menetelmiä, joita voi käyttää aikuisopetuksessa historiaan ja yhteiskuntaoppiin liittyen.

Helinä Rautavaraan museon työntekijät opettivat, miten museo työskentelee esineitä apuna käyttäen maahanmuuttajien kanssa heidän omiin muistoihin tai maan yleiseen historiaan liittyen.

Hors Pistesin työntekijät opettivat dokumentin, audiopostikorttien ja pienimuotoisten katuhaastattelujen tekemistä.

Saksalainen kumppani opetti draamamenetelmiä, joita on onnistuneesti käytetty haavoittuvassa asemassa olevien aikuisopiskelijoiden saavuttamiseksi. Osallistujat kokeilivat mm. elävä museo –harjoitusta sekä sanomalehtiteatteria. Lisäksi osallistujat saivat lisää tietoa sosiodraaman käytöstä. Osallistujien mm. pyydetiin esittämään yhtä eurooppalaista maata ja valitsemaan sopiva paikka yhteisestä huoneesta suhteessa muihin maihin. Fasilitaattori haastatteli sitten maiden edustajia. Harjoituksessa päästiin nopeasti Euroopan tämän hetkisiin haasteisiin: puhuttiin brexitistä, taloudellisesta ja sosiaalisesta epätasa-arvosta, äärioikeistosta jne. Keskustelun jälkeen osallistujat loivat pienissä ryhmissä uudenlaisia visioita Euroopasta. Lopuksi jokaisen ryhmän edustaja valitse haluamansa roolin ja kertoi, miten hyvä elämää voisi edistää hyvässä Euroopassa.

”Olen todellakin poissa omalta mukavuusalueeltani ja se itse asiassa oli mukavaa” totesi Helinä Rautavaaran museon edustaja oppimisen täyteisten päivien lopuksi.

Suunnittelukokous Berliinissä 1.-2.2.2018

weltgewandt.kutsui hankkeen toimijat aloituskokoukseen Berliiniin. Ensimmäisessä kokouksessa tutustuttiin, suunniteltiin hankkeen toimintoja ja keskusteltiin tuloksista. Lisäksi keskusteltiin Francon diktatuurin aikaan liittyvistä muistoista Espanjassa ja nykyisestä Katalonian konflikista.