Co robimy?


Ostatnie spotkanie projektowe – Málaga, 24-27/04/2019

Ostatnie spotkanie partnerskie odbyło się w słonecznej Maladze u naszego hiszpańskiego partnera AMEFE. Był to czas na dyskusję dotyczącą ostatecznej wersji naszego materiału dydaktyczngo ale także na podsumowanie i ewaluację całego trwania projektu, jako wstęp do raportu końcowego. Rezultaty są już dostępne na stronie głównej i w zakładce Rezultaty.

Warsztaty LTTA w Łodzi, 04-09/11/2018

The university Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi hosted our second learning teaching and training activities. It was again dedicated to an exchange of good practices among adult educators. We applied approaches to reach in particular so-called disadvantaged learners. For example, the group of 20 participants got to know body mapping and experienced hand mapping as a way to include the whole personality of learners with his/her own history, feelings, perceptions, needs, and wishes. We got sensitised to the Polish history and the diversity of Lódz. The concept of herstory – 'making women’s voices heard’ – was put in practice when the group were informed about 'forgotten’ women by a walk through the Jewish cementary of Lódz.

Facilitated by the Spanish partner, the group discussed the Spanish Civil War and the Franco dictatorship through different ’thought hats’. This is a method to make various aspects of an issue visible, e.g. emotional, 'objective’ (regarding information), critical and creative ones. It fosters mutual understanding, thus a 'civilised’ debate of controversial and sensitive topics. And it has shown how much history shapes the present, is still alive.

The Finnish partners stepped back to the civil war after 1918 and told about attempts to truth and reconciliation following the example of South Africa. Another art-based approach than hand mapping was storytelling referring to objects.

The participants also gained impression about the culturell richness of Andalusia. The exercise was quite simple, but raised a lot of questions. By using images of the different cultures (Jewish, Muslim, Christian), should be explained who introduced what is pictured in Andalucia.

The training activities also encompassed methodological reflections. In a more theoretical sense by making the difference between paradigm, theory, method and technic. In a more practical sense by exchanging what method might be useful to apply in educators own working context.

 

 

 

 

 

2 Spotkanie Partnerskie w Helsinkach, 29-31/08/2018

Dwudniowe spotkanie było poświęcone pracy nad wynikami projektu i materiałami dydaktycznymi. Odbyliśmy również intensywną wymianę poglądów na temat wywiadów, które każda organizacja partnerska przeprowadziła z co najmniej pięcioma obywatelami/uczniami z ich otoczenia. Ponadto, partnerzy projektu otrzymali szczegółowe wprowadzenie do kontekstu i pracy Muzeum Helinä Rautavaara a także omówili kwestie zarządzania projektem.

 

 

 

 

  

 

 

Warsztaty LTTA w Marsyli, 08-12/05/2018

Stowarzyszenie Hors Pistes w Marsylii było gospodarzem pierwszego spotkania typu Learning, Teaching and Training Activities. Pracownicy muzeum w Finlandii, uniwersytetu w Polsce oraz organizacji pozarządowych w Hiszpanii, Niemczech i Francji wymieniali się różnymi metodami edukacji historyczno-politycznej.

Fiński partner pokazał całej grupie sposób, w jaki pracują z obiektami muzealnymi, aby dotrzeć do nich i uwzględnić w szczególności zainteresowanie migrantów fińską historią.

 

Następnie uczestnicy, wspierani przez francuskiego partnera, skupili się na stworzeniu filmu dokumentalnego. Ze względu na ograniczenia czasowe, główne działania koncentrowały się wokół produkcji dźwięku. W małych grupach nauczyciele uczyli się, jak produkować pocztówki dźwiękowe oraz robić, nagrywać i dokumentować wywiady uliczne.

Niemiecki partner przedstawił pracę w teatrze jako metodę dotarcia do tak zwanych osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Uczestnicy wykorzystali teatr obrazów (obraz zamrożony, teatr posągów) oraz teatr gazet. Dwie sesje poświęcone były zajęciom z Sociodramy. ńUczestnicy zostali poproszeni o reprezentowanie kraju europejskiego i wybranie dogodnego miejsca w sali przy jednoczesnym zrównoważeniu relacji z innymi „krajami”. Przedstawiciele krajów następnie odpowiadali na pytania zadane przez moderatora. Wszyscy szybko znaleźli odniesienia do obecnych wydarzeń: Brexitu, nierównowagi gospodarczej i społecznej, ruchów/partii prawicowych itp. Wizje przyszłej Europy zostały następnie opracowane w małych grupach. Jeden „mówca” z każdej grupy przejął wybraną przez siebie rolę i wyjaśnił, w jaki sposób „dobre życie w dobrej Europie” może być realizowane w praktyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Naprawdę wydostałem się ze strefy komfortu. Czułem się dobrze”. To było podsumowanie i informacja zwrotna od jednego z uczestników z Finlandii. Trudno, o lepszą recenzję!

Dokładniejszy opis metod można znaleć tutaj.

1 spotkanie partnerkie w Berlinie, 01-02/02/2018

weltgewandt. zaprosiła przedstawicieli organizacji partnerskich z Helsinek/FIN, Łodzi/PL, Malagi/SP i Marsylii/FR na spotkanie inauguracyjne w Berlinie w dniach 1-2 lutego 2018 roku. Pierwsze spotkanie miało na celu osobiste poznanie każdego z partnerów i bardziej szczegółowe zapoznanie się z ich profilem organizacyjnym. Zaplanowano wszystkie działania w ramach projektu i opracowanie jego wyników. Ponadto, uczestnicy poświęcili czas na omówienie aspektów pamięci o dyktaturze Franco w Hiszpanii i obecnym konflikcie w Katalonii.