Metody

Partnerzy, w swoich organizacjach stosują wspólne dydaktyczne podejście do edukacji polityczno-historycznej, aby zainteresować debatą na temat historii – i przyszłości dorosłych obywateli, szczególnie tych z nieuprzywilejowanych grup. Co więcej, w  projekcie łączymy kreatywne metody z „uczeniem się wiedzy” i refleksją.

Na tej stronie znajdują się opisy metod, które były wspólnie testowane w europejskim kontekście.