The Power of the Past and the Future of Europe

Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz Edukacji Dorosłych

Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania

O projekcie

Connecting Memories: Skupiamy się na tematach i tabu debatowaniu nad historią i metodami demokratycznej edukacji historyczno-politycznej. Co wiemy o dyktaturze Franco? Co z procesem zjednoczenia Niemiec? Co z korzeniami prawicowego ekstremizmu w Polsce?
Odpowiedzi na te pytania w zakładce O projekcie.

Co robimy?

Partnerzy projektu uczą się od siebie poprzez a) doświadczanie podejścia dydaktycznego, takiego jak tworzenie filmów dokumentalnych, gier obiektowych, teatru społecznego lub socjodramy oraz b) wymianę poglądów i doświadczeń na temat historii z różnych punktów widzenia. Efektem współpracy są materiały dydaktyczne na temat „Edukacji Pamięci” o wymiarze europejskim.

Rezultaty

Dokumentujemy nasze działania za pomocą zdjęć i filmów wideo. Wspólnie stworzyliśmy pocztówki audio i wywiady uliczne. Z przyjemnością zrobiliśmy małe badania na temat tego, jak wydarzenia historyczne są postrzegane przez obywateli różnych krajów. Zorganizowaliśmy także lokalne wydarzenia, aby „zakotwiczyć” projekt w kontekst każdej organizacji.

 Connecting Memories’ news

Stowarzyszenie Hors Pistes w Marsylii było gospodarzem pierwszego szkolenia Learning, Teaching and Training Activities w maju 2018 roku. Pracownicy edukacyjni z muzeum w Finlandii, uniwersytetu w Polsce oraz organizacji pozarządowych w Hiszpanii, Niemczech i Francji uczyli się od siebie różnych metod edukacji historyczno-politycznej.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi była organizatorem drugiego szkolenia LTTA, które odbyło się w listopadzie 2018 roku. Edukatorzy i trenerzy z każdej organizacji partnerskiej dzielili się kreatywnymi metodami, aby zainteresować ucznia historią własnego i innych społeczeństw europejskich. Poznaliśmy HERstory i wielokulturową przeszłość Łodzi. Zastosowaliśmy mapowanie dłoni, „kapelusze do myślenia” itp. Było inspirująco i kreatywnie!

Metoda HERstory

W trakcie trwania projektu inspiracja dla nas byli nasi Polscy partnerzy, którzy pracują w oparciu o podejście HERstory. Co to oznacza? Inga i Edyta napisały wyjaśnienie zawierające praktyczne informacje na temat warsztatów prowadzonych metodą HERstory.

There is No Revolution to Make Without Women –

W ramach projektu powstały także materiały edukacyjne. Część III opiera się na doświadczeniach zdobytych podczas dwóch 5-dniowych warsztatów. Wspólnie przetestowaliśmy metody przedstawione przez partnerów. W ramach wymiany doświadczeń w tematach historycznych i pewnych wydarzeń z przeszłości doszliśmy do wniosku, że procesy transformacji mogą nadal intensywnie oddziaływać na ludzi nawet po 30 latach. Jako temat materiału wybraliśmy wydarzenia jesieni 1989 roku w NRD i częściowo w Europie Wschodniej.