Rezultaty


Pocztówki dźwiękowe,uliczne wywiady, filmy, zdjęcia i materiał dydaktyczny – zobacz, nasze rezultaty!

There is No Revolution to Make Without Women

W ramach projektu powstały także materiały edukacyjne. Część III opiera się na doświadczeniach zdobytych podczas dwóch 5-dniowych warsztatów. Wspólnie przetestowaliśmy metody przedstawione przez partnerów. W ramach wymiany doświadczeń w tematach historycznych i pewnych wydarzeń z przeszłości doszliśmy do wniosku, że procesy transformacji mogą nadal intensywnie oddziaływać na ludzi nawet po 30 latach. Jako temat materiału wybraliśmy wydarzenia jesieni 1989 roku w NRD i częściowo w Europie Wschodniej.

Czym jest HERstory?

W trakcie trwania projektu inspiracja dla nas byli nasi Polscy partnerzy, którzy pracują w oparciu o podejście HERstory. Co to oznacza? Inga i Edyta napisały wyjaśnienie zawierające praktyczne informacje na temat warsztatów prowadzonych metodą HERstory. Link do artykułu znajdziecie tutaj.

Relacja z 4 dni warsztatów w Łodzi, Listopad 2018

Local Event in Málaga, 14 September 2018

A.M.E.F.E. zorganizowała lokalne wydarzenie w ramach projektu Connecting Memories w Maladze i przyczyniła się do rozpowszechnienia projektu wśród mieszkańców Malagi. Oprócz poznania opinii i doświadczeń uczestników, celem wydarzenia było, aby młodzi ludzie uczyli się od starszych i poznali naszą przeszłość, by nie powtarzać tych samych błędów w przyszłości. Program wydarzenia znajdziesz tutaj

  

 

 

 

 

Relacja z 2 spotkania partnerskiego w Helsinkach, sierpień 2018

Local Event w Berlinie, 2 lipca 2018

weltgewandt. Institute for Intercultural Civic Education zaprosił uczestników biorących udział w swoich lokalnych projektach (kawiarnia językowa „1001 WORD”, Teatr Społeczny), odbywających się dwa razy w miesiącu, w celu stworzenia połączenia do współpracy w zakresie łączenia wspomnień. Przykłady z warsztatów w Marsylii zainspirowały dorosłych z różnych środowisk (Rosja, Syria, wschodnie/zachodnie Niemcy), opowiadających swoje osobiste historie związane z historią ich kraju.

 

 

 

Local Event w Łodzi, 6 czerwca 2018

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zorganizowała wydarzenie mające na celu rozpowszechnienie idei i głównych treści projektu wśród mieszkańców Łodzi. W tym celu koledzy współpracowali z Akademią Seniorów. Prof. Edyta Pietrzak prowadziła wykład dotyczący pamięci tzw. okresu transformacji w Polsce po 1990 roku. Nawiązywała również do inicjatywy „Wojna kobiet i pokój”. To była sugestia Edyty, by w projekcie Connecting Memories wprowadzić aspekty „studiów nad pamięcią”. Prezenatcja do pobrania tutaj: presentation.

 

 

 

Relacja z 5 dni wartsztatów w marsyclii, maj 2018

Pocztówki dźwiękowe przygotowane w czasie warsztatów:  AfroAmericanEuropean, The Soap Seller,  The Sound of Identities

oraz sonda uliczna: Marseille voices.

1 spotkanie partnerskie w Berlinie, luty 2018